LIVS-KUNST & HJÆLPE-KUNST

“SØREN KIERKEGAARDS LIVS-KUNST I NUTIDIG HJÆLPE-KUNST”
eller “DET PROFESSIONELLE MENNESKE”
Et aktivt forløb v/ C. F. Damgaard 
– for terapeuter, sundhedsarbejdere, psykologer, behandlere, præster, læger etc.

Dette legende og fysisk aktive forløb er en undersøgelse af hvordan den enkelte mon kan gøre god brug af Søren Kierkegaard’s modsigelses-fyldte univers i hans eller hendes professionelle virke … en undersøgelse af hvordan Søren Kierkegaard’s “Livs-Kunst” kan praktiseres i det han kalder “Hjælpe-Kunst” … og inspirere “den enkelte” til i sandhed at møde “den anden” med både høj professionalisme og dyb menneskelighed.


Inger Engelund Poulsen
, Leder af Udannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling: 

I 22 år nu har C. F. Damgaard været fast underviser på vores psykoterapeut-uddannelse.
Det har gennem alle årene været et inspirerende og udviklende samarbejde.  C.F. har med stort engagement skabt et usædvanligt undervisningsrum hvor den enkelte studerende gennem kropslige oplevelser får trænet kompetencer i opmærksomhed og nærvær, perception og overblik, evne til at rumme sig selv, også i svære situationer. 
Træningen er sjov og anderledes med en terminologi og filosofisk tilgang, der er berigende for det psykoterapeutiske fag. Hertil kommer, at træningen bidrager til de studerendes selverkendelse, hvilket er centralt for hele uddannelsen. 
Vi kan på det varmeste anbefale C. F. Damgaards medrivende og skønne undervisning.

Læs flere udtalelser på cfdamgaard.com/TESTIMONIALS

For mere information: cf@cfdamgaard.com / +45 28 26 01 09