FOREDRAG v/ C. F. Damgaard

Læs flere udtalelser.Evig kærlighed i øjeblikket
– et Kierkegaard-foredrag ved C. F. Damgaard

Hvordan kan jeg igen og igen lade ubetinget – og upersonlig! – kærlighed strømme ind i mine personlige relationer i dagligdagen!?

Søren Kierkegaard bliver ofte fremstillet som uanvendelig, svært tilgængelig, virkelighesfjern, menneske-fjendsk eller asocial … ja, måske endda også krops- og sexualforskrækket. Dette foredrag vil vise det modsatte. 

Dødsens-alvorlig komik – et Kierkegaard-foredrag ved C. F. Damgaard

Hvordan kan jeg igen og igen opdage komikken ved min vanemæssige travlhed? … hvordan kan jeg få latteren på min side !?… og hvordan i alverden kunne Søren Kierkegaard i fulde alvor skrive at før kristendommen var der ingen humor !?

Søren Kierkegaard har ry for at være en alvorstung forfatter. I dette seriøst underholdende foredrag vil C. F. Damgaard gøre opmærksom på den humoristiske, den dybt opløftende, den lette side af Søren Kierkegaards tyngde.

Livs-Kunst – et Kierkegaard-foredrag ved C. F. Damgaard

Hvordan kan jeg være den skabende kunstner i mit eget liv og samtidigt et levende kunst-værk der bliver skabt på ny igen og igen!?

I dette inspirerende foredrag vil C. F. Damgaard give en oplevelse af hvad Søren Kierkegaard mon kan have ment med “den sande Livs-Kunst”, “at leve poetisk, “leve kunstnerisk” etc. … og hvordan det kan praktiseres i dagligdagen.

Hjælpe-Kunst – et Kierkegaard-foredrag ved C. F. Damgaard

Hvordan kan jeg lade hele min intuitive intelligens komme i spil? … hvordan kan jeg blive fri af forudindtaget viden og komme til i sandhed at hjælpe et andet menneske? … hvordan kan jeg forene den dybeste menneske-lighed med den højeste bevidsthed og professionalisme?

I dette praktisk anlagte foredrag vil C. F. Damgaard gøre opmærksom på hvor meget Søren Kierkegaards forfatterskab har at tilbyde den moderne terapeut, behandler, psykolog, lærer, sundhedsarbejder, coach, præst etc.

Undervisning i Kierkegaards hjælpe-kunst tilbydes også som mere kropsligt aktive forløb. Se http://clausdamgaard.com/hjaelpekunst

For mere information: cd@clausdamgaard.com / +45 28 26 01 09