Kierkegaard-EXPLORATORIUM

 

IN ENGLSH BELOW

 ”Eet er nemlig at digte sig selv, et Andet at lade sig digte.”
(Om Begrebet Ironi) 

“At være det eneste Menneske er i og for sig ikke noget saa Stort … men det at være det saaledes, at han deri tillige er det Almene, det er den sande Livs-Kunst.”
(Enten-Eller, Anden Del)

“Kun den, der virkelig kan elske, kun han er et Menneske, kun den, der kan give sin Kjærlighed hvilketsomhelst Udtryk, kun han er Kunstner.”
(Gjentagelsen) 

SØREN KIERKEGAARDS LIVS-KUNST 1: DOBBELT-BEVÆGELSEN 

– oplev Søren Kierkegaards “Livs-Kunst” gennem leg, bevægelse og “menneske-bad”.

Du vil få mulighed for at opleve at Søren Kierkegaards tyngde kan være uendeligt opløftende … opleve hvordan for eksempel det han kalder “at afdø” kan få dig til på ny at komme fuldt og helt til live … måske hengive dig med en evighed af fantasi og inderlighed … og endnu engang blive den du er.

“Først Døden, saa Livet.” 
(Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet)

“… at omskabe Verden og saa bestandigt forstaae, at det er Spøg, ja, det er Alvor!”
(Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift) 

Søndag den 9. jan. 2022 kl. 13.00 – 17:30 i lokalerne Enten-Eller, Carl Plougs Vej 4C, 1913 Frederiksberg C. Reservation og betaling: 450,- + gebyr på billetto.dk

SØREN KIERKEGAARDS LIVS-KUNST 2: STILHED & BEGEJSTRING 

– træn Søren Kierkegaards “Livs-Kunst” gennem åndedræt, bevidsthed og kropsligt arbejde. 

Du vil få mulighed for at træne din evne til i sandhed at nyde livet … nyde at have stilheden med dig og fuldt ud åbne op for uendelig uvished, guddommelig inspiration og helhjertet lidenskab.

“I Respirationen nyder Organismen sin Frihed.”
(Enten-Eller, Anden Del)

“At bede er ikke at høre sig selv tale, men er at komme til at tie, og at blive ved at tie …”
(Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen)

“At bede er ogsaa at aande …”
(Sygdommen til Døden)

Søndag den 23. jan. 2022 kl. 13.00 – 17:30 i lokalerne Enten-Eller, Carl Plougs Vej 4C, 1913 Frederiksberg C. Reservation og betaling: 450,- + gebyr på billetto.dk

NB: Forudsætter at du har deltaget i “Søren Kierkegaards Livs-Kunst 1: Dobbelt-Bevægelsen”

SØREN KIERKEGAARDS LIVS-KUNST 3: EN DANS MED LIV & DØD

– træn Søren Kierkegaards “Livs-Kunst” gennem den form for dans der ikke har nogen form. 

Du vil få mulighed for at træne din evne til ikke bare at danse med livet men også at blive danset. 

“Uendelighedens Riddere er Dansere og har Elevation.” 
(Frygt og Bæven)

“… jo mere Frihed jo mere Hengivelse, og kun Den kan ødsle med sig selv, der eier sig selv.”
(Enten-Eller, Anden Del)

“Hengivelse er Selvet, og ved Hengivelse faaes Selvet.”  (Sygdommen til Døden)

Søndag den 6. feb. 2022 kl. 13.00 – 17:30 i lokalerne Enten-Eller, Carl Plougs Vej 4C, 1913 Frederiksberg C. Reservation og betaling: 450,- + gebyr på billetto.dk

NB: Forudsætter at du har deltaget i “Søren Kierkegaards Livs-Kunst 1: Dobbelt-Bevægelsen”

 

Læs om tilsvarende forløb for professionelle hjælpe-kunstnere: clausdamgaard.com/hjaelpekunst

In this / these event(s) you will be invited to explore how Søren Kierkegaard’s “art of living” might actually be practised … by you! … in your! … physical, everyday reality.

“Only he who really is able to love, only he is a human being. Only he who can give his love any expression whatsoever, only he is an artist.” (The Repetition)

“Speculation serves to categorise, to classify, to methodically put the various mental concepts into order. You don’t love, you don’t believe, you don’t act but you know what love, what believing is.” (Concluding Unscientific Postscript)

The exploratorium is offered in english and danish.

 

A similar event is offered to professional “helping-artist” such as psychotherapist, healthcare workers, preasts etc..

For more about this (in danish) go to: clausdamgaard.com/hjaelpekunst