Kierkegaard Chapel

Her kan du finde 2 anbefalinger og projektbeskrivelse for KIERKEGAARD CHAPEL – et Søren Kierkegaard kunst- & eksistenscenter i Kapellet på Assistens kirkegård i København.

 

TILKENDEGIVELSE FRA JOAKIM GARFF, LEDER AF SØREN KIERKEGAARD FORSKNINGSCENTRET:

Som leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret vil jeg hermed gerne lægge et godt ord ind for projekt Kierkegaard Chapel, der er en velgørende anderledes måde at formidle kendskabet til Kierkegaard på. Projektets idé er kontroversiel og har en personligt nærgående appel, der ligger fint i forlængelse af Kierkegaards eksistentielle anliggende. Søren Kierkegaard Forskningscenteret samarbejder gerne med Kierkegaard Chapel om forskellige initiativer, der kan bidrage til at synliggøre den globale dansker i en større offentlighed, det være sig i form af formidlende foredrag, forskellige former for optræden, musikalske arrangementer samt en international festival, der tidsmæssigt og tematisk kunne ligge i forlængelse af vores årlige konference i august. Mulighederne er mangfoldige og lokationen noget nær genial. Jeg tøver således ikke med at give projektet mine bedste anbefalinger.

Med venlig hilsen,

Joakim Garff, Director of the Søren Kierkegaard Research Centre, University of Copenhagen

 

TILKENDEGIVELSE FRA ANNE LOUISE NIELSEN, FORMAND FOR KIERKEGAARD SELSKABET:

Anbefaling af ”Søren Kierkegaard Kunst- & Eksistenscenter”

Det er ikke bare oplagt, at København får et Kierkegaard Kunst- & Eksistenscenter, hvor både lokalbefolkning og tilrejsende kan lære om Søren Kierkegaard og selv eksistere, det er faktisk en nødvendighed!  Hvorfor?

København huser allerede et såkaldt Søren Kierkegaard Forskningscenter, som har til huse på universitetet (Sønder Campus, Amager). Ligeledes findes et Søren Kierkegaard Selskab (som undertegnede er formand for) – begge har til formål at fremme interessen for Kierkegaards refleksive tekster, og det gøres alt sammen på en temmelig lærd måde. Men Søren Kierkegaard, som hver eneste dag tog ”menneskebad” blandt høj og lav på sine gåture rundt i København, burde også kunne opleves fra en anden side og uden akademiske forudsætninger, nemlig via teater, koncerter, film, dans, installationskunst og endnu mere, som først skal udvikles, når stedet er fundet. Krydslinjer mellem forskningscenter og oplevelsescenter vil naturligt kaste mere interesse, mere forskning, mere glæde af sig, forestiller jeg mig meget levende! Søren Kierkegaard Selskabet vil naturligvis også være interesseret i samarbejde.

I Tyskland, USA, Kina, Indien lærer folk sig dansk ene og alene for at få adgang til Kierkegaards tankestof. Det er ikke nogen tilfældighed. Det er fordi, vi i Kierkegaard har et menneske, som – ubegribeligt for kun ét menneskeliv – har gjort en kæmpeopdagelse, på linje med en vigtig naturvidenskabsmand som Einstein eller Bohr. Kierkegaard opdagede nogle livsfølelser, som har banet vejen for ikke kun etableret psykologi, men også for en forståelse af troens spring og det angstens mulighedsrum som går forud, og hermed en ny forståelse af krop, fortvivlelse, kærlighed, det at gå sig til nye tanker, forførelse, dæmoni og meget mere. Flere danskere og flere mennesker i det hele taget skal have indsigt i og glæde af vores vanvittigt indsigtsfulde filosof! Det ligger nødvendigvis i Kierkegaards tænkning selv, at den skal bredes ud for ”manden på gaden”, og det ligger i vores hænder, om vi vil gøre noget ved dét, som vi har arvet. 

Bedste hilsener og på vegne af Søren Kierkegaard Selskabet med de varmeste anbefalinger til gennemførelse af Kierkegaard Kunst- & Eksistenscenter,

Anne Louise Nielsen, Formand, Søren Kierkegaard Selskabet

 

PROJEKTBESKRIVELSE (pdf):

Kierkegaard Chapel (beskrivelse)