The Kierkegaard Chapel

Et idé-forslag til anvendelse af kapellet på Assistens Kierkegaard, opbakket af både Søren Kierkegaard Selskabet og Søren Kierkegaard Forskningcentret: